Ann-Karin Gjerde 2015-10-27 15:28:41

Medlemskap i TIL

Betal kontingent til: 4056.58.47254 eller ved å registrere deg til venstre på siden.

 

Alle aktive medlemmer må betale kontingent til Idrettslaget i tillegg til ev. treningsavgift til gruppene. 

 

Medlemskontigentene for 2015:

Aktive medlemer fom 19 år kr 200

Aktive medlemer tom 18 år kr 150

Familie kr 400

 

Ønsker du å være medlem i idrettslaget uten å være aktiv? 

Støttemeldemskap 150