Kontingent 2016

Allee som deltar på organiserte aktiviteter eller har verv, må være medlem og betale kontingent til idrettslaget i tillegg til eventuell treningsavgift til undergruppen.

I år vil ikke kontingenten bli sendt ut pr post i håp om å spare porto.

2016-02-01
Ann-Karin Gjerde

For personer som ikke er aktive men gjerne vil støtte arbeidet i TIL setter vi stor pris på ett støttemedlemskap.

 

Medlemskontigentene for 2016:

Familie kr 400

Medlem fom 19 år kr 200

Medlem tom 18 år kr 150

Støttemedlem kr 150

 

Innbetales kontonr 4056.58.47254

 

Navn og alder på alle det blir betalt for må skrives på innbetalingen.

 

Årsmøte for Tomrefjord IL blir 29.februar klokken 1900 på Idahall. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har stemmerett på årsmøtet. Sakliste finner du på www.tomrefjordil.no

 

Vi håper at flest mulig vil gå inn og registrere seg som medlemmer på www.minidrett.no. Dette gjør jobben med medlemsregistreringe MYE lettere for styret.

 

Vi har desverre ikke fått på plass online betaling, men dette skal være i orden i løpet av våren.