Publikumsbading 2016-2017

Det blir publikumbading og åpen svømmehall ut mars måned

 

2016-10-21
annka_g

Det har vore svært vanskeleg å finne nokon til å stille som koordinator for svømminga og fleire organisajonar har vore kontakta.

Foreldregruppa i 9.klasse sa seg villige til å ta på seg jobben med å halde svømmehallen åpen. Fordelinga av profitten blir difor 80/20 i favør 9.klasse i år. Alternativet hadde vore at det ikkje vart publikumsbading då idrettslaget ikkje fann nokon som ville drive det på dugnad for TIL.

 

Publikumsbading blir onsdag 17-19 og fredag 17-20. Onsdag 19-20 er det svømming for voksne.

 

Koordinatorar for publikumsbadinga i år vert 3 foreldre frå 9.klasse, dei stiller også med billettør