Sparebank Møre med ny banksjef

Vår hovedsponsor har fått ny banksjef

2017-08-07
remiegg

Jan Myren beskriv seg sjølv som ein blid, engasjert og arbeidsam person. Han understrekar at Sparebanken Møre framleis skal vere ein viktig bidragsytar i lokalsamfunnet. Han har eit konkret mål, og det er at Sparebanken Møre skal vere den naturleg føretrekte banken i området.

      – Vi skal vere nær, engasjert og solid. I dagens digitale tidsalder skal vi vere gode på digitale tenester og best på personleg rådgiving, seier ein ivrig banksjef

 

Les mer her: http://www.vestnesavisa.no/news/415