STØTTEGRUPPEBASAR 18.03.2018

Støttegruppa i Tomrefjord IL arrangerer basar. Les mer her...

 

2018-02-08
remiegg

Støttegruppa i Tomrefjord idrettslag skal ha sin årlege basar søndag den 18.  mars.

I den anledning ber ein om tombola, åre- og bokgevinster frå Tomrefjord  IL sine medlemmer

Støttegruppa bidrar/ støttar ulike aktivitetar / utstyr til barn og unge i idrettslaget.

Støttegruppa er avhengig av gåver/gevinster for vidare å støtte tiltak/  prosjekt  i bygda vår

 

Vi ber om at elevar frå :

1-4 kl leverer 2 åreting til kr 100 pr åre, totalt 200,-

5-7 kl leverer tombola à kr 10,- totalt 20 stk.

8–10 kl leverer 1 bokgevinst til kr 200,-.

Det er svært viktig at klassetrinn levere premier som vist over !!

Lever premier for kun 1 barn ved fleire søsken.

 

Gevinstane vert å levere til:

May Britt Monstad, Elin Bårdsnes,

Hildegunn Fauske, Turid Djupvik og Herdis Enger

 

Viktig:Vi ber om at gevinstane vert levert innan den 10. februar 2018

For de som heller ønsker å bidra med penger, kan dere Vippse over på vår konto i Støttegruppa TIL/

116361, tilsvarende beløp for gevinst à kr 200,-

Gå inn på diverse og velg innbetaling til loddgevinster .

NB: Støttegruppa går utifrå medlemsliste. Dersom dykk ikkje har barn innan for ulike idrettsgruppper så trenger ein ikkje leverer gevinster. Meld gjerne ifrå til Turid Djupvik (95405818)

 

Vi takker veldig for støtten DU/ DERE gir

 

 

 

 

Med vennleg helsing

Støttegruppa TIL

 

02.01.2018