Endring av korpsdag

Kulturskolen har no tatt initiativ til å endre fredagsøvingene.

2018-02-15
remiegg

Som i mange år tidligere har skulekorpsa hatt øvingstid fredager.  Kulturskolen har no bestemt seg for å endre denne dagen, da de ser på denne som "skjermet tid"  I samråd med VVIL og TIL har de innhenta informasjon og drøfta dager som kunne være aktuelle.  Med bakgrunn i informasjon gitt fra idrettslagene blir

ny øvingstid for skulekorpsa frå hausten 2018 onsdagar frå 17.00 – 19.00

Når det oppstår kollisjoner som ikke er til å unngå, bør en så langt som råd prioritere kamp framfor øving, og konsert framfor trening. Ved kollisjon mellom konsert og kamp, bør man prioritere den som er mest sårbar for fravær i den aktuelle situasjonen.  Det er selvsagt et ønske fra oss i Tomrefjord idrettslag at alle skal få delta på så mange aktiviteter som mulig uten at det skal kollidere.