Årsmøte 2018

Tomrefjord IL avholder årsmøte 13.03.2018 på Idahall kl 18:00

2018-02-15
remiegg

Innkalling til årsmøte i Tomrefjord Idrettslag

 

 

34.jpg

Styret innkaller herved til årsmøte i Tomrefjord Idrettslag

 

Årsmøtet avholdes den 13.03.2018 på Idahall, klokken 18:00

 

 

Saksliste årsmøte Tomrefjord Idrettslag

 

Tid: 18:00

Sted: Idahall

Dato: 13 Mars 2018

 

 

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6.    Behandle forslag og saker fra styret

Sak 1: Vedtektsendring: Enhver med medlemskap i Tomrefjord IL må selv dekke egenandel ved skade i regi idrettslaget (trening/kamp)

Sak 7.    Fastsette medlemskontingent

Sak 8.    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg

Valg av ny styreleder