remiegg 2018-03-15 11:59:33

Årsmøte 2018

Årsmøte for Tomrefjord idrettslag ble avholdt på Idahall 13.03.2018 og det var 14 stemmeberettige tilstede.

Under kan du lese årsmøteprotokoll som vedlegg 1 og årsberetning i vedlegg 2.

 

Vedlegg 1 : rsmøte for 2017 13.03.2018 Tomrefjord IL.pdf

Vedlegg 2 : rsmelding 2017 Tomrefjord IL.pdf