Ann-Karin Gjerde 2015-08-04 14:42:50

Lover og regler for Tomrefjord IL

Som medlem av Norges Idrettsfurbund er Tomrefjord IL underlagt de til en hver tid gjeldende lover i NIF. NIFs lov finner du i sin helhet på Lovdata.no

Egne vedtekter for Tomrefjord IL finner du her: Lov_og_vedtekter_for_Tomrefjord_IL.pdf