Svømmehallen er nå steng for sesongen.

Hallen blir ikke åpnet før opppussinga er ferdig. Følg med på kommunens hjemmeside for mer info

http://www.vestnes.kommune.no/Modules/Default.aspx